Aktuality

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila výzvy zaměřené na podporu sociálních služeb, komunitních center a sociálního podnikání

16.04.2018 | Místní akční skupina Naděje o.p.s. vyhlásila výzvy v programovém rámci OPZ, zaměřené na podporu sociálních služeb, komunitních center a sociálního podnikání. Příjem žádostí o podporu do obou výzev probíhá od 26. 03 2018 do 04. 06. 2018 Jedná se o výzvy: Podpora sociálních služeb a komunitních center - I. Žádat mohou: nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb. Výše způsobilých výdajů na projekt činí: min. 400.000,00 Kč, max. 2.500.000,00 Kč. Výše pod... Celý článek

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila výzvu v rámci OPŽP zaměřenou na Výsadbu dřevin

24.01.2018 | Místní akční skupina Naděje o.p.s., dne 23. 01. 2018 vyhlásila výzvu k podání žádostí o podporu v programovém rámci OPŽP, zaměřenou na podporu Výsadby dřevin na nelesní půdě. Cílem opatření je výsadba dřevin na nelesní půdě, např. budování alejí, stromořadí podél cest, a některých protierozních opatření, která navazují i na pozemkové úpravy na nelesní půdě. Bude podporována výsadba na nelesní půdě, která zahrnuje: založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkční... Celý článek

Vyhlášené výzvy MAS Naděje o.p.s. k podání žádostí o podporu v rámci OPZ

07.11.2017 | Místní akční skupina Naděje o.p.s. dne 06. 11. 2017 vyhlásila dvě výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora lokální zaměstnanosti – I. Cílem opatření je zvýšit lokální zaměstnanost rozvojem a oživením podnikání, rekvalifikací, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce. Cílem jednotlivých aktivit je především přímá vazba na uplatnění podpořených osob na trhu práce, tzn. spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na nová p... Celý článek

Výzvy k podání žádostí o podporu MAS Naděje o.p.s. v rámci OPZ a IROP

12.09.2017 | Místní akční skupina Naděje o.p.s. bude dle svého harmonogramu výzev v září a říjnu vyhlašovat výzvy v programových rámcích Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaný regionální operační program (IROP). V programovém rámci OPZ vyhlásí výzvy zaměřené na: OPZ 2 - Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti Popis opatření SCLLD Výzva řídícího orgánu OPZ Finanční alokace na opatření = 100.000,00 Kč Typy příjemců podpory: Školy; NNO Plánované vyhlášení výzvy MAS Naděje o.p.s... Celý článek

Energetické úspory v bytových domech II

27.06.2017 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 1. 7. 2016 výzvu č. 37 ,,Energetické úspory v bytových domech II" k podávání žádostí o podporu z IROP se specifickým cílem 2.5 ,,Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení".  Podpora je určena pro bytové domy (tj. dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena) na území ČR, kromě hlavního města Prahy. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporá... Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11