Aktuality

Nová Zelená Úsporám - rodinné domy

04.04.2017 | Nová Zelená Úsporám (NZÚ) je program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. NZÚ má několik podprogramů a jeden z nich je podprogram NZÚ - rodinné domy. Aktuálně probíhá 3. výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu Nová Zelená Úsporám - rodinné domy.  Tato výzva zahrnuje níže uvedené oblasti podpory: Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, z... Celý článek

Výzvy z IROP na podporu sociálního bydlení budou vyhlášeny v červnu

04.04.2017 | 30.03.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje žadatele, že výzvy na podporu sociálního bydlení II., které jsou v aktuální verzi Harmonogramu výzev IROP na rok 2017 plánovány k vyhlášení v dubnu 2017, budou vyhlášeny až v červnu 2017. Jedná se o plánované výzvy „Sociální bydlení II.“ s alokací 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a „Sociální bydlení (SVL) II.“ s alokací 1 400 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjemci podpory budou obce, nestátní neziskové... Celý článek

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017

02.02.2017 | Ústecký kraj vyhlásil dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017 s cílem vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování vašich podnikatelských aktivit. Minimální výše dotace na jeden projekt =            50.000 Kč Maximální výše dotace na jeden projekt =         200.000 Kč Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70% celkových uznatelných nákladů* projektu. *Uznatelné náklady jsou náklady skutečně vzniklé a nezbytné pro realizaci projektu, které splňují následu... Celý článek

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2017

17.12.2016 | Odstraňování barirér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnilo Výzvu k předkládání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2017 z výše uvedeného podprogramu. Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.  Příjemcem dotace j... Celý článek

Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2017

17.12.2016 | Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017 Ministerstvo vnitra, Ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Mgr. David Chovanec informoval o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017. Priority Programu prevence kriminality jsou: Systém prevence kriminality. Pomoc obětem trestné činnosti. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyl... Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11