Aktuality

Nový zákon o veřejných zakázkách nabyde účinnost 1. 10. 2016

12.05.2016 | Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl 29. 4. 2016 publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti tak nabyde 1. října 2016. Jde o zcela novou moderní normu, která dává zejména starostům a menším zadavatelům širší možnosti, ale také více odpovědnosti. Ministerstvu pro místní rozvoj se zákon podařilo prosadit po roce a půl intenzivních legislativních prací. K nejdůležitějším změnám v novém zákoně patří zejména: nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrétním (není p... Celý článek

Aktuální informace z Operačního Programu Rybářství prostřednictvím SZIF

29.04.2016 | V roce 2016 budou také přijímány žádosti v rámci OP Rybářství 2014 - 2020. Třetí a čtvrtá výzva bude spuštěna v květnu 2016. Příjem Žádostí o podporu proběhne v termínu 3. 5. – 17. 5. 2016. Třetí výzva je cílena na zajištění široké informovanosti spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. Čtvrtá výzva podpoří diverzifikaci činností podniků akvakultury a vstup nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konku... Celý článek

Aktuální informace z Programu rozvoje venkova prostřednictvím SZIF

29.04.2016 | 2. KOLO PRV       - Příjem   žádostí  na 2. kolo   příjmu  žádostí  PRV  bude  probíhat        od 3. 5. od 8:00 hodin do 16. 5. 2016 do 13:00 hodin prostřednictvím Portálu farmáře.       2. kolo je spuštěno pro tyto operace:       6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců       6.4.1 Investice do nezemědělských činností       6.4.2 Podpora agroturistiky       6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů       16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zem.... Celý článek

Příjem žádostí na podporu cestovního ruchu začal

07.12.2015 | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo začátkem listopadu výzvu na předkládání žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu pro rok 2016, konkrétně v rámci podprogramu Cestování dostupné všem Národního programu podpory cestovního ruchu. Žádosti o podporu lze již podávat na podatelnu MMR. Jedná se o první výzvu pro rok 2016, ve které je připraveno 70 milionů korun. Podpora je mimo jiné zaměřena na tvorbu nových produktů cestovního ruchu, aktivní začlenění cílových skupin, pro které je účast na... Celý článek

Dotace na obnovu památek

07.12.2015 | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje  výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Výzva je zaměřena na revitalizaci vybraných památek. Podpořeny budou například obnovy památek, opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, p... Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11