Aktuality

Vyhlášena dodatečná výzva na komunitní domy pro seniory

27.10.2015 | MMR ČR schválilo podmínky pro vyhlašování výzev ještě před schválením ze strany EK   MMR ČR v rámci národního programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů, vyhlašuje dotační titul Komunitní dům seniorů. Jedná se o dodatečnou výzvu na rozdělení finančních prostředků alokovaných na rok 2015. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 10. 2015. Podpora výstavby komunitních domů seniorů spadá k dotačním titulům, které jsou součástí podprogramu Podpora vý... Celý článek

MMR ČR vyhlašuje dotace pro neziskové organizace

23.09.2015 | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2016. Dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2016 budou k dispozici v celkové výši 150,9 mil. korun. Podpořeny budou žádosti o dotace na projekty uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva. Dotace má neinvestiční charakter a žadatelem se mohou stát neziskové organizace se sídlem v České republice, jako jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmové sdružení právnic... Celý článek

1. výzva v rámci programu INTERREG EUROPE bude vyhlášena v červnu 2015

22.04.2015 | Aktuality - 14.04.2015 1. výzva v rámci programu INTERREG EUROPE bude vyhlášena v červnu 2015V lednu 2015 by měla být vyhlášena výzva na modernizaci zemědělských podniků   Program INTERREG EUROPE stále čeká na finální schválení ze strany Evropské komise. 1. výzva k předkládání projektových návrhů bude oficiálně otevřena až po schválení programu. Termín vyhlášení výzvy je prozatím pouze orientační. Předpokládá se, že k vyhlášení 1. výzvy dojde v polovině června 2015 a t... Celý článek

MMR ČR zveřejnilo, že první výzvy z nového programovacího odbobí budou vyhlášeny na jaře 2015

05.03.2015 | MMR ČR zveřejnilo, že první výzvy z nového programovacího odbobí budou vyhlášeny na jaře 2015   Po jednání MMR ČR s Evropskou komisí dne 19. 2. 2015 bylo dosaženo výrazného posunu v jednání o schvalování operačních programů, přes které by měly být rozděleny finanční prostředky pro období 2014-2020. Celkem se jedná o přibližně 24 mld. EURO. Evropská komise se přislíbila vyjádřit do konce února 2015 k mechanismu schvalování programů ve vazbě na změnu víc... Celý článek

Nová zelená úsporám bude vyhlášena v dubnu 2015

05.03.2015 |   Nová zelená úsporám bude vyhlášena v dubnu 2015   Aktuality - 23.02.2015 O dotace na energetické úspory, zateplení a renovace v rámci programu Nová zelená úsporám budou zájemci moci žádat nejpozději od června 2015. Výzvy k podávání žádostí budou vyhlášeny začátkem dubna, jejich příjem začne podle MŽP ČR do 2 měsíců od vyhlášení výzvy. Podpora je určena majitelům rodinných domků po celé republice a obyvatelům bytových domů v Praze. V programu ... Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11