Aktuality

MPO ČR zveřejnilo konkrétní podobu operačního programu pro podnikatele OP PIK

18.12.2014 | MPO ČR zveřejnilo konkrétní podobu operačního programu pro podnikatele OP PIK   MPO ČR zveřejnilo informace o vyhlášení výzev v rámci nového programovacího období 2014-2020. Výzvy budou vyhlášeny během 1. pololetí roku 2015. Kromě programů, které byly k dispozici podnikatelskému sektoru i v dobíhajícím programovacím období 2007-2013 (např. programy Ekoenergie, Inovace, Potenciál, Školicí střediska, Nemovitosti, Marketing), budou vyhlášeny i programy zcela nové - napřík... Celý článek

MF ČR vyhlašuje výzvu v rámci programu Česko-švýcarské spolupráce v rámci Fondu partnerství

18.12.2014 | MF ČR vyhlašuje výzvu v rámci programu Česko-švýcarské spolupráce v rámci Fondu partnerství   Do 31. 3. 2015 mohou způsobilí žadatelé (např. ÚSC, VŠ) podávat žádosti v rámci programu Česko-švýcarské spolupráce. Alokace výzvy činí 15 mil. Kč, výše dotace činí až 90 % způsobilých nákladů. Min. výše dotace činí 170 tisíc Kč, max. výše dotace činí 4,3 mil. Kč. Mezi podporované aktivity patří: Asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi partnerský... Celý článek

MPO ČR vyhlašuje výzvu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

18.12.2014 | MPO ČR vyhlašuje výzvu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie   MPO ČR vyhlásilo každoroční výzvu s alokací 30 mil. Kč, ve které mohou žádat různí způsobilí žadatelé (veřejný, neziskový i podnikatelský sektor) na dotace na osvětu, zavádění energetického managementu i na podporu malých investičních akcí s přímými úsporami energie. Projekty mohou být podávány do 28. 2. 2015, výjimkou jsou energetická a informační střediska, kde je příje... Celý článek

Informace o aktuálně vyhlášených výzvách Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2015 z Programu rozvoje bydlení

11.12.2014 | Informace o aktuálně vyhlášených výzvách Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2015 z Programu rozvoje bydlení.   Výzva má následující podprogramy: -  podprogram 117D512  „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015“ -  podprogram 117D513  „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2015“ -  podprogram 117D515  „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2015“ Podpora regenerace panelových sídlišť j... Celý článek

MMR pomůže s bydlením seniorů

27.11.2014 | MMR pomůže s bydlením seniorů   V případě Podpory výstavby podporovaných bytů se jedná o 3 dotační tituly: ·       Podpora výstavby pečovatelských bytů ·       Podpora výstavby vstupních bytů ·       Podpora výstavby Komunitních domů seniorů (nově navrhovaný titul)       Více informací: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/MMR-pomuze-s-bydlenim-senioru  ... Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11