Aktuality

MMR ČR schválilo podmínky pro vyhlašování výzev ještě před schválením ze strany EK

27.11.2014 | MMR ČR schválilo podmínky pro vyhlašování výzev ještě před schválením ze strany EK   Aktuality - 14.11.2014 Vláda ČR na svém jednání 12. 11. 2014 schválila podmínky pro vyhlášení výzev z programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 ještě před jejich schválením ze strany Evropské komise. Schválením podmínek pro vyhlašování výzev z programů nového programového období ještě před jejich schválením Evropskou kom... Celý článek

Evropská komise vyhlašuje výzvu na nadnárodní projekty v oblasti prevence dětského šikanování

26.11.2014 | Evropská komise vyhlašuje výzvu na nadnárodní projekty v oblasti prevence dětského šikanování   Aktuality – 26.11.2014 Do 10. 3. 2015 do 12 hodin SEČ mohou způsobilí žadatelé (z oblasti neziskového sektoru) podat žádosti o dotace na boj s šikanou na dětech ve školách, v ústavech, ve vazbě. Žadatelé musí být nejméně z 3 rozdílných zemí. Rozpočet této výzvy činí 1,5 mil. EURO. Min. výše dotace činí 75 tisíc EURO, max. výše dotace pak činí 300 tisíc EURO. Podporovanou ak... Celý článek

OP Životní prostředí (OP ŽP) vyhlašuje výzvu na výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV

12.11.2014 | Aktuality - 05.11.2014 OP Životní prostředí (OP ŽP) vyhlašuje výzvu na výstavbu, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV   Od 5. 11. 2014 do 14. 11. 2014 mohou podat způsobilí žadatelé (např. obce, svazky obcí) žádosti o dotaci na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy. Alokace výzvy jsou 2 mld. K... Celý článek

Ministerstvo zemědělství přispěje na modernizaci obecních vodovodů a kanalizací

14.10.2014 | Ministerstvo zemědělství přispěje na modernizaci obecních vodovodů a kanalizací   Projekty obcí podpoří dotace z programu - Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství ČR vyhlásil novou výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci dotačního programu 129 250 - Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Na výzvu letos byla z prostředků kapitoly MZe vyčlen... Celý článek

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvy na podporu regionální a národnostní kultury

10.09.2014 | Ministerstvo kulury vyhlásilo výzvy na podporu regionální a národností kultury   Aktuality - 15.08.2014 Fyzické a právnické osoby mohou žádat o dotace na rok 2015. Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury v pátek 15. srpna 2014 vyhlásil výběrová řízení k dotačním programům, které má ve své působnosti. Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury: Cílem programu je podpora... Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11