Aktuality

MMR vyhlásí novou výzvu na obnovu majetku po živelních pohromách

26.08.2014 | MMR vyhlásí novou výzvu na obnovu majetku po živelných pohromách   Projekty krajů a obcí podpoří dotace z podprogramu - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. V průběhu letošního roku postihly území České republiky živelní události, především v květnu a v srpnu. Vzhledem k tomu připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve druhé polovině srpna vyhlášení výzvy k podávání žádostí v rámci dotačního titulu č. 2 - Obnova obecního a krajského majetku po ž... Celý článek

Vláda schválila sedm z devíti programů a soubor pravidel pro čerpání evropských peněz

06.08.2014 |   Vláda schválila sedm z devíti programů a soubor pravidel pro čerpání evropských peněz   ČR tak dohnalo zpoždění zapříčiněné vládní krizí a předčasnými volbami. Vláda ČR na svém středečním jednání schválila sedm z devíti operačních programů a dva metodické pokyny zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj pro potřeby koordinace a řízení evropských fondů v programovém období 2014-2020. Nově schválený soubor pravidel sjednocuje metodické prostředí napříč operačními pr... Celý článek

Vláda schválila finální verze dvou zbývajících operačních programů

06.08.2014 | Vláda schválila finální verze dvou zbývajících operačních programů   Česko by mělo mít v programovém období 2014 až 2020 k dispozici zhruba 600 miliard korun. Vláda na svém jednání v pondělí 14.7.2014 schválila zbývající dva operační programy pro programové období 2014-2020. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: Základní členění: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Účinn... Celý článek

Obce a města se již připravují na zahájení čerpání dotací v novém programovém období

06.08.2014 | Aktuality - 25.07.2014 Obce a města se již připravují na zahájení dotací v novém programovém období   Základním zdrojem pro financování projektů bude Integrovaný regionální operační program. Integrovaný regionální operační program je pro období 2014 - 2020 nástupcem současných sedmi regionálních operačních programů a Integrovaného operačního programu. Od své první verze prošel IROP řadou úprav a průběžně do něj byly zapracovávány nejen požadavky Evropské komise, ale ... Celý článek

Vyhlášení výzvy č. 25 IOP – Národní podpora cestovního ruchu

26.06.2014 | Vyhlášení výzvy č. 24 IOP - Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. dubna 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Téma: Cestovní ruch a kulturní dedictví Operační program: 6 Integrovaný operační program Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence Oblast... Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11