MAS Naděje o.p.s. vyhlásila výzvy zaměřené na podporu sociálních služeb, komunitních center a sociálního podnikání

Místní akční skupina Naděje o.p.s. vyhlásila výzvy v programovém rámci OPZ, zaměřené na podporu sociálních služeb, komunitních center a sociálního podnikání.

Příjem žádostí o podporu do obou výzev probíhá od 26. 03 2018 do 04. 06. 2018

Jedná se o výzvy:

 • Podpora sociálních služeb a komunitních center - I.
  • Žádat mohou:
   • nestátní neziskové organizace,
   • poskytovatelé sociálních služeb.
  • Výše způsobilých výdajů na projekt činí:
   • min. 400.000,00 Kč,
   • max. 2.500.000,00 Kč.
  • Výše podpory = 85 %
  • Budou podporovány aktivity zaměřené na provoz komunitních center a stávající sociální služby, případně zavádění nových sociálních služeb vyplývajících z potřeb definovaných v komunitních plánech.

 • Podpora sociálního podnikání - I.
  • Žádat mohou nestátní neziskové organizace.
  • Výše způsobilých výdajů na projekt činí:
   • min. 400.000,00 Kč,
   • max. 3.000.000,00 Kč.
  • Výše podpory = 85 %
  • Cílem opatření je vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik a enviromentální sociální podnik) s cílem vytvořit pracovní místa pro osoby z cílových skupin. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdroj:

http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/vyhlasene-vyzvy-opz/6-vyzva-mas-nadeje-ops-podpora-socialniho-podnikani-provoz-199cs.html

http://www.masnadeje.cz/vyzvy-/vyhlasene-vyzvy/vyhlasene-vyzvy-opz/7-vyzva-mas-nadeje-ops-podpora-socialnich-sluzeb-a-komunitnich-center-provoz-266cs.html


Starší články