MMR vyhlásí novou výzvu na obnovu majetku po živelních pohromách

MMR vyhlásí novou výzvu na obnovu majetku po živelných pohromách

 

Projekty krajů a obcí podpoří dotace z podprogramu - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

V průběhu letošního roku postihly území České republiky živelní události, především v květnu a v srpnu. Vzhledem k tomu připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve druhé polovině srpna vyhlášení výzvy k podávání žádostí v rámci dotačního titulu č. 2 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Dotační titul je určen pro případy, kdy pro postižené území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2014.

Příjemcem dotace může být obec, svazek obcí nebo kraj. V rámci výzvy budou moci kraje žádat o dotaci, která pokryje až 40 % skutečně vynaložených nákladů, obce a svazky obcí pak mohou získat až 70procentní dotaci.

Podrobné informace a dokumenty po vyhlášení výzvy naleznete na našem internetovém portálu (viz příloha).

 

 

 

 

Zdroj: MMR (mmr.cz, 7.8.2014)


Starší články