Vláda schválila sedm z devíti programů a soubor pravidel pro čerpání evropských peněz

 

Vláda schválila sedm z devíti programů a soubor pravidel pro čerpání evropských peněz

 

ČR tak dohnalo zpoždění zapříčiněné vládní krizí a předčasnými volbami.

Vláda ČR na svém středečním jednání schválila sedm z devíti operačních programů a dva metodické pokyny zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj pro potřeby koordinace a řízení evropských fondů v programovém období 2014-2020.

Nově schválený soubor pravidel sjednocuje metodické prostředí napříč operačními programy, což se projeví v praxi žadatelů. Všechny informace totiž zájemci naleznou na jednom místě. Podávání žádostí navíc usnadní nový elektronický systém, který si umí mnohé kolonky načíst z databáze automaticky.

Projednány a schváleny byly také návrhy sedmi operačních programů pro programové období 2014-2020 (OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, OP Doprava, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Praha - pól růstu, Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální program). V pondělí pak vláda projedná zbylé dva (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Technická pomoc). Česko totiž musí návrhy operačních programů zaslat Evropské komisi do 17. července. Poté začne vyjednávat o jejich konečné podobě.

Na příštím zasedání se vládní kabinet bude zabývat i tím, jak by se stát či realizátoři veřejně prospěšných projektů měli podílet na spolufinancování evropských projektů. Dosud totiž 15 procent rozpočtu hradil stát. Podle návrhu ministerstva financí by si nově měly alespoň pět procent financí obstarat samy neziskové organizace. Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier s tím však nesouhlasí a navrhuje, aby neziskovky na sociální začleňování, sociální služby a vzdělávání nemusely k evropským prostředkům nic doplácet.

V následujících dnech by pak v Praze měla začít závěrečná jednání o Dohodě o partnerství. Tento dokument jasně vymezí hlavní oblasti, které chce česká republika financovat v příštích deseti letech z evropských zdrojů. V novém programovém období 2014-2020 může ČR prostřednictvím evropských fondů dosáhnout až na 22 miliard eur, což je cca 594 miliard korun. Proto je ambicí vlády mít dohodu schválenu letos na podzim tak, aby bylo možné začít vypisovat výzvy již na začátku příštího roku.

Vyjednávací tým, jenž má na starosti přípravu nového programového období, přitom nedávno přesvědčil Evropskou komisi, aby ustoupila od většiny z 88 připomínek k čerpání peněz z fondů EU. Stále však zůstává nedořešeno několik témat, například financování začleňování Romů do společnosti a absence služebního zákona.

 

 

 

Zdroj: MMR (mmr.cz, 9.7.2014)


Starší články