Vyhlášené výzvy MAS Naděje o.p.s. k podání žádostí o podporu v rámci OPZ

Místní akční skupina Naděje o.p.s. dne 06. 11. 2017 vyhlásila dvě výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora lokální zaměstnanosti – I.

Cílem opatření je zvýšit lokální zaměstnanost rozvojem a oživením podnikání, rekvalifikací, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce. Cílem jednotlivých aktivit je především přímá vazba na uplatnění podpořených osob na trhu práce, tzn. spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na nová pracovní místa nebo zprostředkování zaměstnání.

Budou podporovány tyto aktivity:
- Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce;
- Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin;
- Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce;
- Podpora prostupného zaměstnávání.

Způsobilý žadatel: Nestátní neziskové organizace (žadatel musí působit na území MAS Naděje o.p.s.)

Celková finanční alokace: 2.513.000,- Kč

Míra podpory, forma financování: 100%, ex ante

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 12. 2017, 12:00 hodin

Výzva MAS Naděje o.p.s. – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.

Cílem opatření je zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů dětí podporou zařízení jako jsou dětské skupiny, dětské kluby, příměstské prázdninové tábory a podobně.

Využití podpory je zacíleno zejména na projekty zaměřené na:
- Podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní
a odpolední pobyt);
- Příměstské tábory;
- Podporu provozu dětské skupiny;
- Vzdělávání pečujících osob (tzv. chůvy).

Způsobilý žadatel: Nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení (žadatel musí působit na území MAS Naděje o.p.s.)

Celková finanční alokace: 3.100.000,- Kč

Míra podpory, forma financování: 100%, ex ante

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 12. 2017, 12:00 hodin

------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdroj: http://www.masnadeje.cz/vyhlasene-vyzvy/opz/


Starší články