Vyhlášení výzvy č. 25 IOP – Národní podpora cestovního ruchu

Vyhlášení výzvy č. 24 IOP - Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. dubna 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.
Téma: Cestovní ruch a kulturní dedictví
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Doba platnosti: 25.4.2014 14:39 - 30.6.2014 14:00
Cílem podpory je zlepšení služeb pro vlastníky památek v oblasti péče o kulturní dědictví, zvýšení využití kulturního dědictví ČR a prezentace kultury pro veřejnost.  
Další informace najdete na stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR na http://www.crr.cz/cs/iop/vyzva-24/    
Aktuality18. 6. 2014 Výzva je navýšena o 100 mil. Kč (85 mil. Kč – Strukturální fondy, 15 mil. Kč – státní rozpočet) díky úsporám v projektech z oblasti intervence 5.1.

30.5.2014 S platností od 30.5.2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 24. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizována byla také příloha č. 5 Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Nově byly přidány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů a Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů.

Starší články