Harmonogramy výzev fondů EU

Integrovaný regionální operační program (IROP)

17.12.2016 | Zaměření progamu: Vyvážený rozvoj území v regionech soudržnosti Zkvalitnění infrastruktury Zajištění veřejných služeb a veřejné správy Zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech Řídící orgán:                Ministerstvo pro místní rozvojAlokace:                        4,6 mld. EURPříklady žadatelů:    Kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi, NNO, příspěvkové organizace, církve, církevní organizace, malé a střední podniky, OSVČ, vlastníci byto... Celý článek