Fyzická revitalizace plochy Brownfield v obci Všenory

Brownfield ve Všenorech účelně zrekonstruován

1. července 2011 došlo k ukončení projektu Fyzická reviotalizace plochy Brownfield v obci Všenory

Projekt byl zaměřen na fyzickou revitalizaci dosud nevyužívané plochy, v části obce Všenory. Plocha je tvořena veřejným prostranstvím a stávajícím objektem. Průzkumem veřejného mínění cílových skupin, jichž se projekt dotýká- tedy obyvatel obce Všenory, bylo zjištěn, že veřejnost postrádá v obci multifunkční zařízení, které by umožnilo spojit praktické s užitečným. projekt řešil kromě fyzické revitalizace veřejných prostranství také fyzickou revitalizaci domu č.p.151, ve kterém realizací projektu vzniklo centrum následujících služeb, které nebudou využívány komerčně, ale pouze ve veřejnoprávním významu. obecní úřad se službou CZECHPOINT, místní knihovna s veřejným přístupem na internet, informační centrum, mateřské centrum s dětským koutkem, zázemí pro zájmové činnosti Skaut Junák, klub Seniorů a Česká zahrádkářský svaz. Provopzovatelem multifunkčního domu bude obec Všenory. Hlavním cílem projektu bylo odstranění nežádoucí plochy |Brownfield v obci Všenory revitalizací tohoto místa na plně funkční celek.

Z celkových způsobilých výdajů projektu 23,2 mil. Kč bylo dotací ROP SČ poskytnuto 21,3 mil. Kč.

Europrojekty vystupují jako jedním z partnerů tohoto projektu.

 

Brownfield ve Všenorech