Šest pravidel

  • Prvním a nejdůležitějším z nich je "nebát se".

Téměř na jakýkoliv zajímavý nápad (ať už podnikatelský, obecní nebo dobročinný) je možné získat dotaci. Nemusí to být dotace ve výši sta procent nákladů na projekt, ale když potřebujete novou výrobní linku nebo rekonstrukci nemovitosti, ani třicetiprocentní příspěvek rozhodně není k zahození.

  • Druhým pravidlem je nutnost ptát se.

Když se kompetentních úředníků nebo specializovaných konzultantů nezeptáte, na co je peníze možné získat, pravděpodobně to sami ve složité změti nejrůznějších směrnic, vyhlášek, operačních programů a příruček pro žadatele a příjemce nezjistíte.

  • Třetím pravidlem a jednoznačnou nutností je dobře připravený projekt.

Často přitom nejde ani tak o správné fráze v eurospeaku, jako o skutečně promyšlený záměr, který opravdu k něčemu bude. Během posledních let se už většina hodnotitelů naučila číst mezi řádky a hledat skutečný význam projektu, takže obecné fráze o podpoře evropské integrace už zpravidla projektům nepomohou.

  • Čtvrtým základním pravidlem je, stejně jako v obchodě, nebýt lakomý.

Zbytečně nadsazené náklady a přemrštěné mzdy povedou v důsledku k tomu, že bude zamítnut celý projekt nebo že bude projekt zkrácen natolik, že téměř nebude realizovatelný.

  • Pátým a klíčovým pravidlem je "nevzdávat to".

Podávání projektů je jako hra, ve které někdy vyhrajete a někdy prohrajete. Pokud je projekt zamítnut, po přepracování dle doporučení hodnotitelů a výběrových komisí bude mít o to větší šanci na úspěch. Také příprava projektových záměrů bývá náročná a může se stát, že pro konkrétní nápad v konkrétní chvíli nenajdete vhodný dotační titul. Už za měsíc ale může být všechno jinak, protože pravidla se velmi dynamicky mění a nakonec si na prostředky z fondů EU může "sáhnout" opravdu každý.

  • Šestým, neméně důležitým pravidlem, je být připraven na neskutečně přebujelou administrativu, která s realizací projektů souvisí.

Napsat a podat projekt je sice náročné, ale proti administraci projektu, který už vyšel, je to procházka růžovým sadem. Při přípravě projektu je tedy potřeba počítat se zvýšenými náklady na účetního a manažera projektu. Často bývá také nutné projekt předfinancovat z vlastních zdrojů a je proto nutné mít v organizaci dostatečné finanční zázemí. Jinak může hrozit administrativní i finanční kolaps a evropské fondy by tak organizaci místo růstu přinesly zkázu.